1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Nguyen Binh Duong

Specialist

Hong Ngoc IVF Center

Language

Anh - Séc

Education

+ MD, Đại học Y Hà Nội
+ Đào tạo điều trị vô sinh tại Cộng hòa Séc
+ Thực tập tại Khoa Sản, Khoa đầu tiên của Đại học Charles, Prague
+ Thực tập tại các trung tâm GENNET và FertiCare IVF - các đơn vị IVF hàng đầu ở châu Âu.

Experience

+ Chuyên gia IVF tại BV Hồng Ngọc

In-depth study

+ Điều trị vô sinh / IVF

Achievements