1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Nguyễn Anh Tuấn

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ 1997: Tốt nghiệp Đại học y Thái Nguyên
+ 2008 – 2010: Học bác sĩ chuyên khoa cấp I

Experience

+ 1999 – 2008: Bác sĩ điều trị tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây
+ 2010 – 2011: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây
+ 2012 đến nay: Công tác tại chuyên nam khoa Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements