1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Ngô Nguyễn Thị Tươi

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2014)

Experience

+ 7/2014 đến nay: Công tác tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements