1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Ths.BS Ngô Bá Toàn

Specialist

General Surgery Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2000)

Experience

+ 2001 – 2004: Bác sĩ điều trị nội trú bệnh viện Đại học Y Hà Nội
+ 2005 – 2013: Bác sĩ bệnh viện Việt Đức
+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements