1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS – Linh Thế Cường

Specialist

Otolaryngology (ENT)

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1991)
+ Thạc sĩ Y khoa – Đại học Y Hà Nội

Experience

+ 1994 – 2014: Bác sĩ khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba
+ 2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Các vấn đề về tai, mũi, họng

Achievements