1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Le Van Han

Specialist

General Surgery Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y

Experience

+ Hiện nay đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements