1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS Lê Tùng Lam

Specialist

Cardiology Department

Language

Anh

Education

+ 1998: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ 2005: Tu nghiệp tại Nhật Bản

Experience

+ 1998 – 2003: Công tác tại Công ty Dược
+ 2003 – 2010: Bác sĩ tại Bệnh viện Hữu Nghị
+ 2010 đến nay: Công tác tại khoa Tim mạch – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements