1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Lê Đình Thái

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2013)

Experience

+ 2013 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

+ Các vấn đề nội khoa

Achievements