1900 636 555

024 3927 5568

  |  

TS.BS – Hoàng Long

Specialist

General Surgery Department

Language

Anh

Education

+ Tiến sĩ y học ( Đại học Y Hà Nội – 2009)

Experience

+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements