1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Dương Thị Thủy

Specialist

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2008)

Experience

+ 10/2008 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements