1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Đoàn Thị Quang

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1970)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I ( Đại học Y Hà Nội – 1982)

Experience

+ 1971- 1989: Công tác tại khoa Nhi bệnh viện Việt Nam – Cu ba
+ 1990 – 1994: Chuyên gia y tế Algieri
+ 1995 – 2000: Trưởng khoa Nội nhi bệnh viện Việt Nam – Cu Ba
+ 2008 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements