1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Đoàn Ngọc Minh

Specialist

Department of Obstetrics and gynaecology

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2011)
+ Tốt nghiệp Lớp định hướng, Chuyên ngành Sản Phụ Khoa tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

Experience

+ 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements