1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Đỗ Thị Tươi

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2014)

Experience

+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements