1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Đỗ Thị Hương

Specialist

Department of Oral, Maxillofacial & Dental

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2004)

Experience

+ 2004 – 2007: Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tràng An
+ 2008 – 2009: Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trí Đức
+ 2009 – 2011: Công tác tại phòng khám 44 Đào Tấn
+ 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements