1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Đinh Văn Hào

Specialist

Department of Physiotherapy and Rehabilitation

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2013)

Experience

+ 7/2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements