1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Dinh Dang Hoe

Specialist

Department of Psychology and Mental health

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)
+ Bác sỹ chuyên khoa II (Đại học Y Hà Nội – 1995)
+ Tiến sĩ Y khoa (Đại học Y Hà Nội – 2006)

Experience

+ 1982 – 2010: Giảng viên tại Đại học Y Hà Nội
+ 2010 đến nay: công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

+ Các vấn đề tâm lý và sức khỏe tâm thần

Achievements