1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS. Đào Thị Thảo

Specialist

Department of Obstetrics and gynaecology

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội (1984)
+ Bác sĩ chuyên khoa Cấp I – Đại học Y Hà Nội

Experience

+ Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề.
+ 1984 – 2000 công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
+ 2000 – 2015 công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Nguyên Trưởng khoa Sản.
+ Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua nhiều năm liên tiếp.

In-depth study

Achievements