1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Đặng Văn Duy

Specialist

General Surgery Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2009)

Experience

+ 2009 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements