1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Đặng Thị Thu Hồng

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1978)
+ Bác sỹ chuyên khoa nhi I

Experience

+ 1979 – 1984: Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Hải Phòng
+ 1984 – 2010: Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội
+ 2010 đến nay: Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements