1900 636 555

024 3927 5568

  |  

TS.BS – Đặng Thị Kim Oanh

Specialist

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1977)
+ Tiến sỹ y khoa

Experience

+ 1977 – 1985: Bác sĩ nội trú bệnh viện Đại học Y
+ 1980 – 2008: Giảng viên trường đại học Y Hà Nội
+ 2008 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements