1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Đặng Thị Bích Ngọc

Specialist

General Surgery Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Học Viện Quân Y (2013)

Experience

+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements