1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BSCK I – Đặng Thanh Vân

Specialist

Department of Obstetrics and gynaecology

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1981)
+ Bác sỹ chuyên khoa I
+ Tốt nghiệp bằng Thạc sĩ chuyên khoa Phụ Sản (2000)

Experience

+ 1981 – 1992: Công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
+ 1992 – 1994: Chuyên gia Y tế tại Cộng hòa Yemen
+ 1995 – 1997: Công tác tại Bệnh viện Phụ Sản, Hà Nội
+ 1998 – 2000: Học cao học tại Đại học Y Hà Nội
+ 2001 – 1/2013: Trưởng khoa A4 và Khoa Dịch vụ, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
+ 2/2013 đến nay: Công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

+ Các vấn đề sản khoa

Achievements