1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS – Chu Quang Liên

Specialist

Intensive Care Unit

Language

Anh

Education

+ 2002: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ 2009 – 2011: Thạc sĩ Ngoại khoa Đại học Y Hà Nội
+ 2016 – nay: Đang học Tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội

Experience

+ Từng công tác tại Bệnh viện 198 Bộ Công an
+ Hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements

+ Từng công tác tại Bệnh viện 198 Bộ Công an

+ Hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc