1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Bùi Thị Yến

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 2001)

Experience

+ 1980-2010: Công tác tại khoa nhi bệnh viện Xanh Pôn
+ 2012 đến nay: Công tác tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements