1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS Bùi Long

Specialist

Cardiology Department

Language

Anh

Education

+ 2001: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ 2005: Tu nghiệp tại Nhật Bản

Experience

+ 2002 – 2007: Công tác tại khoa Nội A – Bệnh viện Hữu Nghị
+ 7/2007 đến nay: Công tác tại khoa Tim mạch – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements