1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Bản đồ tới bệnh viện Hồng Ngọc

Address

55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

Telephone

(84-4) 7305 8880 ext 0

Fax

(84-4) 3716 2988

Email

info@hongngochospital.vn

bando-55-Yenninh-GIF-Sua-05-2013]]>

Bản đồ tới Hồng Ngọc Keangnam

Address

Keangnam Landmark 72, Khu B1, Đường Phạm Hùng, Hà Nội

Telephone (84-4) 3927 5559 (84-4) 7305 8880 ext 8

Fax

(84-4) 3716 2988

Email

info@hongngochospital.vn

bando-keangnam-GIF-Sua-05-2013]]>