1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Bùi Thanh Hiếu

Specialist

Department of Oral, Maxillofacial & Dental

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2010)

Experience

+ 2010 – 10/2012: Bác sĩ tự do
+ 2012 đến nay: Công tác tại khoa Răng – Hàm – Mặt, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

+ Các vấn đề về răng, hàm, mặt

Achievements