Đội ngũ chuyên gia ⋆ Hồng Ngọc Hospital

1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Our specialists

BSCK II – Cao Độc Lập

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Từ Đức Sắc

BSCK I,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Phạm Đức Thịnh

BSCK II,

Khoa Nhi,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK I – Hoàng Tân Cương

BSCK I,

Khoa Y tế dự phòng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

PGS. BS – Ivan Reich

Phó Giáo sư,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

ThS.BSCK II – Bùi Xuân Quyền

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Phó TS.BS – Vũ Công Cường

Phó Tiến sỹ,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Phi Nga

BSCK II,

Khoa Nhi,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Phan Văn Quý

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

ThS.BSCK I – Nguyễn Thị Tường Vân

BSCK I, Thạc sỹ,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,